Wyciąg bankowy jako dokument

W ciągu miesiąca wykonujemy rozmaite dyspozycje na rachunkach – opłacamy rachunki, zakładamy lokaty, spłacamy karty kredytowe i kredyty, a sam bank pobiera nam opłatę za prowadzenie rachunku czy też za obsługę karty lub roczną opłatę za wydanie karty, w zależności od tego, w jaki sposób odbywają się rozliczenia z bankiem. Wszystkie te dyspozycje można na spokojnie przejrzeć po zamknięciu miesiąca, gdy bank tworzy zestawienie operacji na rachunku i przekazuje klientowi jako wyciąg. Jeśli do rachunku zakładane są dodatkowo lokaty, ale są podłączone także rachunki kredytowe, wówczas powstaje wyciąg łączony ze wszystkimi rachunkami i operacjami na nich wykonanymi. Wyciąg zawiera szereg potrzebnych informacji: pojawia się na nim data zlecenia dyspozycji i data jej wykonania (mogą się one różnić zwłaszcza wtedy, gdy zlecamy płatność w weekend, a zostaje ona wykonana dopiero w poniedziałek), jest tytuł zlecenia, informacja, na rzecz kogo płatność jest dokonywana i w jakiej wysokości oraz pojawia się informacja o saldzie na rachunku po wykonaniu tej operacji. Ma to istotne znaczenie, ponieważ części reklamacji można dokonać jeśli posiada się paragon czy fakturę, potwierdzającą daną płatność. Tymczasem wyciąg także może stanowić podstawę do złożenia reklamacji, o czym klienci bardzo często nie wiedzą, a pracownicy banku ich o tym nie informują. Oczywiście w takiej sytuacji klient może także poprosić o wystawienie dokumentu, potwierdzającego daną operację.

Both comments and pings are currently closed.