Wielkie grupy kapitałowe

Rynek usług finansowych jest zdominowany przez grupy kapitałowe, których istnienie pozwala na zgromadzenie w obrębie danej grupy różnych rodzajów firm z szeroko pojętego obszaru finansowego. Dla przykładu grupa Getin Holding składa się z banków: Idea Banku, który oferuje przede wszystkim usługi dla firm oraz Getin Noble Banku, dla osób prywatnych. Dodatkowo w skład grupy wchodzą firmy doradztwa finansowego, jak Open Finance oraz Tax Care, jak również firmy zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, jak Home Broker. Jak widać, Getin Holding jest grupą złożoną z firm świadczących rozmaite usługi. Przykład ten obrazuje najlepiej, w jakim celu powstają grupy kapitałowe. Gromadzą one w ramach grupy rozmaite firmy, dzięki którym cały rynek usług finansowych znajduje się „pod ich skrzydłami”. Rzecz jasna dominują w tych grupach banki, one oferują najwięcej usług, dysponują także największym kapitałem. Wszystkie firmy w danej grupie kapitałowej są jednak istotne i nadają sens istnieniu grupy. Oczywiście, stworzenie grupy kapitałowej wymaga ogromnych nakładów pieniężnych i początkowych inwestycji. Nie ma jednak wątpliwości, że jest to inwestycja opłacalna, przynosząca całej grupie ogromne zyski. Nie ma zatem wątpliwości, że grupy kapitałowe będą w dalszym ciągu powstawać (Getin Holding jest jedynie przykładem jednej z nich), istniejące natomiast będą się rozrastać i pomnażać swoje dochody. Z wielkim pożytkiem również dla klientów.

Both comments and pings are currently closed.