Rodzaje opłat bankowych

Każdy bank w każdym niemalże oferowanym produkcie stosuje konkretne opłaty bankowe. Są one rozmaite i przynoszą bankom dodatkowe, znaczne zyski. Trudno wskazać produkt bankowy, który byłby wolny od rozmaitych opłat. Zaczynając od najprostszych, czyli kont bankowych, występować mogą tu takie opłaty jak opłata za założenie konta, opłata za prowadzenie, opłaty za rozmaite przelewy i inne. Jedne konta mają te opłaty, inne są od nich wolne, posiadają za to inne. W innych przypadkach banki uzależniają darmowość danego konta np. od wysokości zgromadzonych na nim środków. Jeżeli miesięczne wpływy na dane konto są odpowiednio wysokie, wówczas prowadzenie tegoż konta jest za darmo. Istnieją wówczas inne opłaty, jak np. opłata za wyciąg bankowy, opłata za wydanie i prowadzenie karty płatniczej przywiązanej do konta i inne. Najwięcej jednak opłat występuje w produktach dodatkowego finansowania, jak kredyty i pożyczki. Najważniejszą opłatą jest oczywiście samo oprocentowanie, jednak poza tym mamy też takie opłaty jak prowizja banku, opłata przygotowawcza i inne. Czasem do kredytu dołączone jest obligatoryjne ubezpieczenie. Zwykle im niższa kwota pożyczki lub kredytu tym opłat tych jest więcej. Banki zabezpieczają się w ten sposób, by niezależnie od posunięć klienta, takich jak wcześniejsza spłata kredytu czy likwidacja konta w danym banku, zarobić na oferowanych usługach możliwie najwięcej.

Both comments and pings are currently closed.