Rachunki depozytowe i lokaty

Czasy, gdy na lokatach można było zarobić, w zasadzie minęły. Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe i chociaż w teorii oznacza to, że płacimy niższe raty kredytów, to najczęściej oprocentowanie kredytu się zmienia nieznacznie, za to widać od razu niższe oprocentowanie na lokatach terminowych. Lokaty terminowe mogą być zakładane już nawet na jeden dzień, co w zasadzie podobne jest do działania rachunku oszczędnościowego, zwłaszcza, gdy ustalimy, że odsetki powinny się kapitalizować, czyli doliczać za każdym razem do kapitału lokaty i go powiększać. Klasyczne termin lokat to z reguły miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy i rok, chociaż niektóre banki stosują zabiegi, w których można dostać wyższe oprocentowanie, jeśli założy się lokatę na 4 czy 7 miesięcy. Za każdym razem odsetki, które się naliczyły za czas, gdy umożliwiliśmy bankowi korzystanie z naszych pieniędzy, wypłacane są na koniec trwania lokaty. Jednak w przypadku lokaty rentierskiej odsetki wypłacane są z góry za każdy miesiąc, natomiast na koniec trwania lokaty (zwykle nie jest to okres krótszy niż 12 miesięcy) wypłacany jest kapitał lokaty, czyli środki, które pierwotnie były na lokatę wpłacone. Gdyby klient zerwał lokatę rentierską przed terminem, wówczas zostanie mu zwrócony kapitał lokaty pomniejszony o wypłacone już odsetki.

Both comments and pings are currently closed.