Płatności i zlecenia stałe

Sporym ułatwieniem stała się możliwość skorzystania z bankowości internetowej. Jednak jeszcze lepszym rozwiązaniem jest możliwość samodzielnego wykonywania płatności za rachunki, opłacanie faktur i zlecanie zleceń stałych. W przypadku zleceń stałych ich definicja jest prosta, należy jednak pamiętać, że zlecenie stałe wychodzi określonego dnia, w określonym cyklu (raz na miesiąc, na kwartał, ale może wychodzić także codziennie), ze stałą kwotę na rachunek odbiorcy, który jest wcześniej zdefiniowany. Tego rodzaju płatnościami może być opłacanie karnetu w prywatnej przychodni. Z kolei jeśli co miesiąc dostajemy fakturę z inną kwotą, na której pojawia się także inny numer faktury, to warto zdefiniować wcześniej odbiorcę, a fakturę opłacać każdorazowo wtedy, gdy dostaniemy ją pocztą albo w postaci elektronicznej. Wówczas wprowadzamy jedynie odpowiednią kwotę oraz wpisujemy w tytule dyspozycji aktualny numer faktury. Niektóre instytucje pozwalają na zdefiniowanie polecenia zapłaty. Wówczas należy podpisać odpowiednie dokumenty dla zleceniodawcy i dla banku, a płatność odbywa się bez naszego udziały. Zleceniodawca wysyła aktualną fakturę z kwotą do banku, który automatycznie pobiera środki z rachunku i przekazuje na rzecz zleceniodawcy, a właściciel rachunku dostaje jedynie fakturę w wersji papierowej oraz wyciąg z rachunku jako potwierdzenie dokonania płatności.

Both comments and pings are currently closed.