Oprocentowanie produktów bankowych

Przy każdym niemal produkcie bankowym mamy do czynienia z oprocentowaniem, tzn. powiększaniem środków bądź zgromadzonych na danym koncie lub na lokacie, bądź też pożyczonych w formie kredytu lub pożyczki. Rzecz jasna w pierwszym przypadku oprocentowanie jest korzystne dla klienta i zależy mu, aby było możliwie najwyższe. Bank może oferować oprocentowane konta oraz lokaty, ponieważ sam zarabia dzięki odłożonym na nim pieniądzom, np. udzielając z tej puli kredytów, bądź realizując rozmaite inwestycje. Oczywiście konta bankowe oraz lokaty nie są najczęściej wyżej oprocentowane niż 4-5 %. Czasami oprocentowanie dochodzi do 6-7%, sporadycznie jest wyższe. Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów i pożyczek, tutaj jest ono znacznie wyższe, bowiem na tym bank najwięcej zarabia. Tutaj korzystnie dla klienta jest wówczas, gdy oprocentowanie jest możliwie najniższe. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że bank ma prawo zarobić na usłudze, którą oferuje. Co poza rodzajem produktu ma wpływ na oprocentowanie? Stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Im stopy te są niższe tym oprocentowanie kont bankowych spada, wówczas klient traci, zyskuje natomiast na spadku oprocentowania kredytu. Jeśli natomiast stopy procentowe są podnoszone, zarówno konta bankowe jak i kredyty oraz pożyczki także zwiększają swoje oprocentowanie. Zależnie od rodzaju posiadanego produktu, klient traci lub zyskuje. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że oprocentowanie jest nierozerwalnie związane z wszelkimi produktami bankowymi i będzie pojawiało się zawsze, ilekroć korzystamy z jakichkolwiek usług banków.

Both comments and pings are currently closed.