Leasing finansowy i operacyjny

Leasing samochodowy to inaczej dzierżawienie auta i staje się on coraz bardziej popularny. Istnieją dwie podstawowe formy leasingu samochodowego. Jest to leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Podstawową różnicom między nimi jest sprawa amortyzacji. W leasingu finansowym za amortyzację odpowiada leasingobiorca, zaś w leasingu operacyjnym jest to firma, która udziela leasingu. Co więcej okres ich trwania, jest różny. Leasing finansowy trwa dłużej, jest to okres jednego roku. Maksymalnie można mieć samochód w leasingu finansowym na pięć lat. Leasing operacyjny powinien trwać nie dłużej, niż czterdzieści procent czasu, jaki zajęła amortyzacja auta. Leasing operacyjny, podobnie jak finansowy nie może trwać dłużej niż pięć lat. Nie są to długie terminy. Gdy samochód jest w leasingu, pełne prawo ma do niego nie jego użytkownik, lecz firma, która udzieliła leasingu. Ważne dla osób, które decydują się wziąć auto w leasing, jest to kiedy w końcu mogą stać się jego pełnoprawnymi właścicielami. W przypadku leasingu finansowego samochód staje się własnością użytkownika wraz ze spłatą ostatniej raty. Bardziej skomplikowane jest to w przypadku leasingu operacyjnego. Cena wykupu samochodu jest zależna od tego jaka była stawka amortyzacji oraz ile trwał okres leasingu.

Both comments and pings are currently closed.