Faktoring dla firm

Obecnie banki oferują coraz dogodniejsze usługi dla firm. Usługi te są tak rozmaite, że każda firma, zarówno jednoosobowa, jak i zatrudniająca tysiące pracowników, może dobrać produkt odpowiedni dla siebie. Do coraz bardziej popularnych produktów bankowych przeznaczonych dla firm należy ostatnimi czasy faktoring. Jest to bardzo szybka i wygodna forma uzyskania pieniędzy z wystawionej faktury na długo przed terminem jej płatności. Jeżeli na przykład firma X wystawia fakturę firmie Y z 30-dniowym okresem płatności i korzysta z usługi faktoringu, może zwrócić się do banku o realizację tej faktury, to znaczy przelanie środków na jej konto przez bank w dniu wystawienia faktury, lub w każdej dowolnej chwili. Firma Y zwraca następnie bankowi środki, zgodnie z terminem płatności faktury. Wygoda i prostota tego rozwiązania, a także opłacalność dla każdej ze stron (bank pobiera za tę usługę prowizję), sprawiają, że usługa faktoringu ma przed sobą przyszłość, jeśli chodzi o produkty bankowe przeznaczone dla firm. Jest to szczególnie konieczne w czasach, gdy bardzo liczy się płynność finansowa, zaś faktura opłacana z opóźnieniem sprawia, że tej płynności, przede wszystkim mniejszym firmom, brakuje. Faktoring wychodzi naprzeciw tym potrzebom. I tak jak wiele innych usług bankowych przeznaczonych dla firm, jest bardzo wygodny i pomaga wielu firmom w codziennym funkcjonowaniu.

Both comments and pings are currently closed.