Bankowość internetowa obecnie

Bankowość internetowa, mimo że obecnie korzysta z niej większość klientów banków, a sam banki nakłaniają swoich klientów do zakładania rachunków z obsługa internetową, nie ma zbyt wielu lat. Pierwsze rachunki z dostępem przez Internet pojawiły się w roku 2000, a kolejne banki postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i pozwalają korzystać ze swoich systemów poprzez przeglądarkę internetową. Klienci mogą logować się na swoje rachunki bankowe korzystając z numer klienta, który zostaje nadany przez bank. Kolejną informacją, którą się podaje przy logowaniu, może być wskazanie tokena, hasło jednorazowe, samodzielnie nadane hasło, które należy co jakiś czas zmieniać, a dodatkowo należy te dane – w zależności od banku – czasem potwierdzić podając hasło maskowane. Hasła maskowane to hasła, w których nie wpisuje się wszystkich danych, np. w przypadku numeru PESEL system pyta o wybrane cyfry z tego numeru albo o wybrane znaki z samodzielnie wybranego hasła. Ze względu na bezpieczeństwo takiego korzystania z systemów, klienci muszą także spełniać dodatkowe wymagania – nie powinni się logować do systemu w kafejkach internetowych i innych miejscach, w których mogą być zainstalowane systemy szpiegujące albo przechwycające hasło, przeglądarka, z której korzysta klient, musi mieć określoną wersję, a na komputerze musi być zainstalowany program antywirusowy, a klient nie może zapamiętywać hasła do logowania w swojej przeglądarce.

Both comments and pings are currently closed.