Bankowa troska o środowisko

Działania z zakresu CSR coraz ładniej wpisują się w działania poszczególnych firm, które chętnie się chwalą tym, że prowadzą jakieś dodatkowe działania, za które nie pobierają wynagrodzenia albo ich efekt korzystnie wpływa na środowisko czy też społeczność. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o finansowanie kultury, chociaż nagrodę filmową Złote Kaczki finansował i Bank PKO BP, i Bank Ochrony Środowiska, bank BZWBK z kolei inwestuje w fotografię prasową, a bank BPH jest jednym z najbardziej znanych mecenasów kultury. Chodzi także o działania z trochę innego poziomu, nakierowane na efekty na poziomie raczej lokalnym. Bank Ochrony Środowiska, z racji posiadania Lasów Państwowych w gronie swoich akcjonariuszy, wymagał od swoich pracowników zaangażowania w sadzenie lasów, a założona przez bank fundacja uczy dzieci i ich rodziców, jak skomponować zdrową dietę i zapobiegać nadwadze wśród dzieci. Z kolei na nieco inny pomysł wpadł bank ING, który wraz ze swoją Fundacją ING Dzieciom stworzył projekt, w którym każdy z pracowników banku w ciągu roku poświęca 8 godzin ze swojego czasu pracy (jeden dzień roboczy) na rzecz działań wolontarystycznych w swojej społeczności lokalnej. Bank wydał także własną książkę, którą przekazał bibliotekom oraz aktywnie wspiera rozwój świetlic internetowych, mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

Both comments and pings are currently closed.