Bank jako instytucja

Banki to z reguły ogromne firmy, dysponujące gigantycznymi środkami pieniężnymi, które pomnażają, wykonując czynności bankowe i oferując rozmaite usługi finansowe. Tylko tak ogromne firmy mają możliwość pożyczania pieniędzy, udzielania kredytów i innych form finansowania. Banki są zatem instytucjami bardzo złożonymi o wielostopniowej organizacji wewnętrznej. Składają się z rozmaitych departamentów, z których każdy odpowiada za konkretny obszar, oraz z szeregu oddziałów, tzw. terenowych, rozmieszczonych na terenie całego kraju lub krajów, jeżeli bank działa także za granicą. Na czele banku stoi zazwyczaj rada nadzorcza oraz zarząd. Kierowanie tak ogromną instytucją to proces skomplikowany i wymagający wielu różnorakich umiejętności. Dlatego kierownictwo banku nigdy nie jest jednoosobowe, lecz kolegialne. Ale rada nadzorcza czy zarząd może określać jedynie ogólne wytyczne oraz kierunki działań banku. Wcielaniem w życie tychże wytycznych zajmują się departamenty oraz oddziały terenowe. I to od skuteczności tychże oddziałów w dużej mierze zależy jakość funkcjonowania banku jako całości. Dodatkowo istotną sprawą jest fakt obracania tak ogromnymi sumami pieniędzy, idącymi w miliardy złotych. To sprawia, że od pracowników banku, na każdym szczeblu wymaga się odpowiedzialności, uczciwości i rzetelności. Nie może być mowy o pomyłkach, jeśli chodzi o nadzór nad środkami pieniężnymi. Widać zatem, że kierowanie bankiem to profesja jedynie dla ludzi odpowiedzialnych i dobrze zorganizowanych, znających tajniki bankowości, ale także dobrych w kwestiach zarządzania. Bez tego nie ma mowy o dobrze funkcjonującym banku.

Both comments and pings are currently closed.