Archive for Lipiec, 2013

Zasady działania banków

Obecnie podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest szeroko pojęte pośrednictwo finansowe polegające głównie na przyjmowaniu i przechowywaniu lokat, udzielaniu pożyczek i kredytów oraz prowadzeniu rachunków osób fizycznych i osób prawnych. Najważniejsze usługi bankowe świadczone ludności to: konta osobiste, lokaty terminowe, konta oszczędnościowe, lokaty rentierskie. Konta osobiste prowadzone najczęściej w formie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR), na które […]

Decentralizacja systemu bankowego po 1989 r.

W 1989 roku rozpoczęto decentralizację systemu bankowego. Z Narodowego Banku Polskiego wyodrębniono szereg mniejszych banków, które potem w większości sprywatyzowano, a Narodowy Bank Polski stał się wyłącznie bankiem centralnym. Obecnie do podstawowych zasad działania banków należą: zasada uniwersalizmu, samodzielność banku, zasada konkurencyjności, zasada samofinansowania, zasada komercjalizmu. Zasada uniwersalizmu polega na ciągłym poszerzaniu działalności banków, między […]

Początki bankowości na świecie

Instytucje przypominające banki powstały już w starożytnym Babilonie, Grecji i Rzymie. Po okresie ciemnych wieków odrodziły się dopiero w miastach włoskich w XI wieku n.e. Kupujący bali się podróżować z pieniędzmi, więc korzystali z depozytów u złotników. Depozyty te zaczęły pełnić funkcję pieniądza. Były to również pierwowzory banknotów. Złotnicy przenosili pieniądze z konta jednego swojego […]

Dofinansowanie kolei przez państwo II

Inną sprawą dotyczącą dofinansowywania transportu kolejowego, jest to iż jest najbardziej konkurencyjny na długich dystansach. Konkurencją jest gęsta sieć dróg szybkiego ruchu, która powstała w Europie już przed II wojną światową. Kolej zaczęła przynosić straty. Zachodnioeuropejskie kraje zaczęły je dotować. Z jednej strony dofinansowując inwestycje państwowych zarządców sieci kolejowych, a z drugiej dotując przewoźników pasażerskich. […]

Dofinansowanie kolei przez państwo I

Jaki wkład mają banki w kolej? Pierwsze linie kolejowe na świecie były budowane zazwyczaj przez firmy prywatne, które na nich zarabiały. Dzisiaj w większości należą do państwa i nie tylko nie zarabiają, ale w dodatku trzeba do nich dopłacać. Taka sytuacja występuje nie tylko w Polsce, również w innych krajach. Początki kolei sięgają XIX wieku. […]

Reforma Władysława Grabskiego

Polski polityk narodowej demokracji, ekonomista, historyk, minister skarbu, dwukrotny premier II RP, autor reformy walutowej – tak w skrócie można by określić postać Władysława Grabskiego. Przyjrzyjmy się jego największemu dziełu – reformie walutowej. Gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku w obiegu były cztery waluty: niemiecka, austriacka, rosyjska i marka polska. W 1920r. Sejm Polski […]

Karty płatnicze i ich rodzaje

Większość z nas używa kart płatniczych, warto wiedzieć więcej na ich temat. Karta debetowa jest bezpośrednio powiązana z kontem bankowym. Można nią płacić w sklepie lub wypłacić z bankomatu, jednak nie więcej niż jest. Można też uzgodnić z  bankiem maksymalną kwotę, którą jednego dnia można zapłacić kartą lub pobrać z bankomatu. Natomiast karta kredytowa jest to […]

NBPortal a edukacja ekonomiczna

NBPortal.pl jest to portal edukacji ekonomicznej stworzony dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu. Powstał aby przybliżyć wiedzę na temat roli Banku Centralnego oraz propagowanie wiedzy ekonomicznej, zasad gospodarki rynkowej, promowaniu przedsiębiorczości w Polsce. Na stronie internetowej NBPortal.pl można się zarejestrować, co umożliwia korzystanie z kursów e-learning w formie multimedialnego wykładu, którego ukończenie premiowane jest certyfikatem, pozwala również […]

Monety kolekcjonerskie NBP

W 2013 Narodowy Bank Polski wprowadził szereg monet kolekcjonerskich, a do końca roku planowane są następne. Najbliższe planowane edycje to: – Polskie Kluby Piłkarskie – Warta Poznań, – Historia Monety Polskiej – denar Bolesława Chrobrego, – Polskie Okręty – Okręt transportowo-minowy „Lublin”. Dotychczas ukazały się: Skarby Stanisława Augusta – Wacław II Czeski, Polskie okręty – […]

Zalety i wady kupna na raty

Wielu z nas ze względu na zbyt mało środków pieniężnych decyduje się na kupno na raty. Sprzedaż na raty występuje gdy przedsiębiorstwo sprzedaje rzeczy ruchome osobie fizycznej, natomiast kupujący płaci za nią w ratach a rzecz jest wydana przed spłaceniem całości sumy. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady przedmiotów z tytułu rękojmi może być wyłączona lub ograniczona […]